Γλώσσα: United Kingdom Greek Romanian Bulgarian Slovenian Spanish

Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη χρήση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας col-sumers.eu και το περιεχόμενο αυτής. Η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, το οποίο και τη διαχειρίζεται. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα αποδέχεστε απαράλλακτα τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεις που περιέχονται καθώς και όλους τους κανόνες χρήσης, πολίτικές (που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων την Πολιτική Απορρήτου COL-SUMERS) και τις διαδικασίες που ενδέχεται να δημοσιευτούν μελλοντικά στην ιστοσελίδα από τους εταίρους του έργου.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο πριν προχωρήσετε στη χρήση της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή χρήση σας δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της.

Επισκέπτες ιστοσελίδας

Παρόμοια με τις περισσότερες ιστοσελίδες, η COL-SUMERS συλλέγει μη-προσωπικές πληροφορίες, όπως είδος περιηγητή, προτίμηση γλώσσας, αναφερόμενη ιστοσελίδα, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης. Ο σκοπός συλλογής αυτών των πληροφοριών είναι η καλύτερη κατανόηση της χρήσης της ιστοσελίδας που γίνεται από τους επισκέπτες, καθώς και οι υποχρεωτικές αναφορές επισκεψιμότητας για τις ανάγκες του έργου.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Ορισμένοι επισκέπτες επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα με τρόπο που απαιτεί η συλλογή προσωπικών στοιχείων. Το πλήθος και το είδος πληροφοριών που συλλέγονται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (διαχειριστής της ιστοσελίδας) εξαρτάται από την προαναφερόμενη χρήση. Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε από τους επισκέπτες που εγγράφονται να παρέχουν κάποια προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα και email. Η ιστοσελίδα COL-SUMERS συλλέγει αυτές τις πληροφορίες μόνο για τις ανάγκες του Erasmus+ έργου. Η ιστοσελίδα δεν γνωστοποιεί προσωπικές λεπτομέρειες με άλλον τρόπο πέραν του αναφερόμενου και οι επισκέπτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να αρνηθούν την παροχή προσωπικών δεδομένων, γνωρίζοντας όμως ότι αυτή τους η απόφαση θα τους εμποδίσει να χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες και δυνατότητες της ιστοσελίδας.

Στατιστικές

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συγκεντρώνει στατιστικές σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών της ιστοσελίδας και για σκοπούς αναφοράς τους έργου. Παρ’ όλα αυτά, δεν γνωστοποιεί προσωπικές πληροφορίες με άλλον τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται πιο πάνω.

Παράβαση GDPR

Εάν έχετε την υποψία ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν υποστεί σωστής διαχείρισης ή ότι υπάρχει παράβαση των όρων που περιγράφονται πιο πάνω, σας συμβουλεύουμε να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο projects@ied.eu αναγράφοντας το όνομα και το email σας με θέμα «Παράβαση GDPR».