Γλώσσα: United Kingdom Greek Romanian Bulgarian Slovenian Spanish
Slide One

COL-SUMERS

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος σχετικό με τη Συνεργατική Κατανάλωση για άτομα άνω των 65

Slide One
Slide Two

COL-SUMERS

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος σχετικό με τη Συνεργατική Κατανάλωση για άτομα άνω των 65

Slide Two
Slide Three

COL-SUMERS

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος σχετικό με τη Συνεργατική Κατανάλωση για άτομα άνω των 65

Slide Three
previous arrow
next arrow

Εταιρικότητα έργου

Η εταιρικότητα αποτελείται από επτά οργανισμούς απο Ρουμανία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Ισπανία με εκτενή εμπειρία σε πληθώρα τομέων, όπως Βιωσιμότητα, Δικαιώματα των Καταναλωτών, Κοινωνική Καινοτομία, Συνεργατική Κατανάλωση και Συνεργατική Οικονομία, και μαζί δημιουργούν την κατάλληλη ομάδα για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

Στόχοι

Ενημέρωση

Ενημέρωση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της Συνεργατικής Κατανάλωσης και σχετικών διαδικτυακών πλατφόρμων.

Οδηγίες

Πώς να αξιοποιηθεί η Συνεργατική Κατανάλωση με σκοπό το βέλτιστο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της κατανάλωσης.

Ψηφιακές δεξιότητες

Εκπαίδευση πάνω στις ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη χρήση ιστοσελίδων Συνεργατικής Κατανάλωσης.

Δρατηριότητες του έργου

5 Χώρες

7 οργανισμοί από 5 Ευρωπαϊκές χώρες.

5 Εκδηλώσεις

Παρουσίαση του έργου, των παραδοτέων και των αποτελεσμάτων.

5 Πιλοτικές Δράσεις

Πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Πάνω από 2.500 άτομα

Συμμετέχοντες μέσω πιλοτικών δράσεων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.