Εταίροι

Ecopolis

Ο Ecopolis είναι ένας Μη-Κυβερνητικός Οργανισμός που ιδρύθηκε το 2009. Στόχος του είναι η ανάπτυξη πολιτικών που θα βασίζονται σε αρχές αειφόρου ανάπτυξης και η εύρεση αποτελεσματικών λύσεων σε θέματα βιωσιμότητας.

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι ένας ερευνητικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2005 κι έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η βασική δράση του Ινστιτούτου είναι η υλοποίηση έργων στα πλαίσια των πιο καινοτόμων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως HORIZON 2020 και ERASMUS+.

INSTITUTO IMEDES

Το Ινστιτούτο IMEDES αποτελεί έναν οργανισμό που, από το 1995, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής συμβουλευτικής, συνεισφέρει στην οικολογική βιωσιμότητα και στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη εταιρειών, οργανισμών και περιοχών που συνδέονται μ’ αυτήν.

ZPS

Η Ένωση Καταναλωτών της Σλοβενίας είναι ένας ανεξάρτητος και αυτόνομος οργανισμός ο οποίος προστατεύει και αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα τους παρέχει συμβουλευτική και εκπαίδευση.

AVACU

Ένωση καταναλωτών που έχει ως σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών. Οι δράσεις της περιλαμβάνουν ακόμα την εκπαίδευση, μέσω εργαστηρίων για όλες τις ηλικίες, και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

InfoCons

Αυτή η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών αποτελεί μία ΜΚΟ που στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Active Consumers

Η ένωση ιδρύθηκε το 1999 και το 2010 άλλαξε το όνομά της σε Εθνική Ένωση της Βουλγαρίας για Ενεργούς Καταναλωτές. Ο στόχος της είναι να πληροφορεί τους καταναλωτές και να προστατεύει τα δικαιώματά τους μέσω της παροχής πληροφόρησης και νομικής συμβουλευτικής. Ακόμα, συμμετέχει ενεργά σε δοκιμές προϊόντων, εκπαίδευση καταναλωτών και δημοσιεύσεις ενημέρωσης για το καταναλωτικό κοινό.