Σχετικά με το έργο

Το 2020 προβλέπεται ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης άνω των 65 και 80 θα κυμαίνεται στα 103 και 30 εκατομμύρια αντίστοιχα (DG ECFIN/Ageing Report 2012). Τα ποσοστά ανέχειας ανεβαίνουν στις μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ είναι ακόμα πιο συχνό φαινόμενο στις γυναίκες. Με τη γήρανση του πληθυσμού, την αυξανόμενη πολυπλοκότητα της αγοράς και την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, οι κίνδυνοι του κοινωνικού αποκλεισμού και της αύξησης του πληθυσμού που δε δύναται να αποκτήσει βασικά αγαθά και υπηρεσίες πληθαίνουν, εντείνοντας ταυτόχρονα και την μειονεκτική θέση των πιο ευάλωτων ομάδων καταναλωτών, όπως είναι οι πιο ηλικιωμένοι, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών (European Consumer Agenda, 2012).

Η συνεργατική κατανάλωση αρχίζει και γίνεται όλο και πιο γνωστή, μέσω της χρήσης τεχνολογικών δικτύων που δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε “”πιο πολλά με πιο λίγα”” μέσω μίσθωσης, δανεισμού, ανταλλαγής, κοινοχρησίας και επαναχρησιμοποιήσης. Η εξάπλωση των σχετικών ιστοσελίδων έχουν προάγει τη συνεργατική κατανάλωση και σήμερα ξέρουν γι’ αυτή ένας στους δύο, ενώ ένας στους έξι τη χρησιμοποιεί ήδη (Eurobarometer, 2016).

Η συνεργατική κατανάλωση αποτελεί μια καινοτόμο προσθήκη στην οικονομία η οποία προσφέρει οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, καθώς κι έναν τρόπο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Αυτού του είδους η κατανάλωση προάγει τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την υιοθέτηση μιας πιο «πράσινης» νοοτροπίας όσον αφορά τον κύκλο ζωής των προϊόντων που χρησιμοποιούμε. Ακόμα, αποτελεί πηγή ευκαιριών για τις κοινωνικές ομάδες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και δυσκολίες (“Collaborative or participatory consumption: a sustainable model for the 21st century”, European Economic and Social Committee, 2014).

Το έργο COL-SUMERS ξεκίνησε με βασικό σκοπό την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των μεγαλύτερων ηλικιακά ατόμων (άνω των 60) σχετικά με την αξιοποίηση της συνεργατικής κατανάλωσης μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος.