Γλώσσα: United Kingdom Greek Romanian Bulgarian Slovenian Spanish

Η κοινή χρήση της οικονομίας γίνεται μέρος της ζωής μας, επίσης με τα μέσα τεχνολογίας

Η κοινή χρήση της οικονομίας γίνεται μέρος της ζωής μας, επίσης με τα μέσα τεχνολογίας 

Η χρήση τεχνολογικών δικτύων αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, ακόμη και όταν πρόκειται για τις πιο καθημερινές δραστηριότητες, όπως αγορές, πληρωμή λογαριασμών, καθώς και ευκαιρίες ενοικίασης, ανταλλαγής ή κοινής χρήσης προϊόντων σε προηγούμενα αδιανόητη κλίμακα. Η άνοδος στις πλατφόρμες οικονομίας  διαμοιρασμού αυξάνει το φάσμα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες της ΕΕ είναι εξοικειωμένοι με την οικονομία διαμοιρασμού και ένας στους έξι ανθρώπους την χρησιμοποιεί ήδη (Ευρω-βαρόμετρο, 2016). 

Πριν από δέκα χρόνια, το περιοδικό Time δημοσίευσε ένα άρθρο, στο οποίο υποστήριζαν ότι η οικονομία διαμοιρασμού ήταν μία από τις δέκα πρωτοβουλίες που θα άλλαζαν τον κόσμο. «……», λέει…. από την… Ένωση Καταναλωτών. Αυτό που θεωρείται «παλιό» από ένα άτομο είναι «νέο» σε κάποιον άλλο, οπότε αντί να το πετάμε, μπορούμε να το ανταλλάξουμε με κάτι άλλο ή να το χαρίσουμε σε κάποιον. Αγοράζοντας λιγότερα και αγοράζοντας μόνο ό, τι χρειαζόμαστε και όταν τα χρειαζόμαστε, τα ράφια και τα υπόγεια μας θα είναι πολύ λιγότερο γεμάτα και θα υπάρχουν λιγότερα απόβλητα και περισσότερη ικανοποίηση. 

Δεν έχουν όλοι τις δεξιότητες ή τους πόρους να ενταχθούν στον ψηφιακό κόσμο 

Οι προαναφερθείσες δραστηριότητες απαιτούν συχνά γνώση του ψηφιακού περιβάλλοντος. Ωστόσο, καθώς το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξάνεται, το ίδιο ισχύει και για τους κινδύνους του κοινωνικού αποκλεισμού – δεν είναι ασυνήθιστο οι άνθρωποι να μην μπορούν να αποκτήσουν λόγω κόστους βασικά αγαθά και υπηρεσίες ή να πληρώσουν πολλά (πάρα πολύ) για να τα αποκτήσουν ( , online banking κ.λπ.) λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας της αγοράς και επειδή ενδέχεται να μην έχουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες. 

Η έλλειψη συμμετοχής μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης 

Κατά την ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών, η απόκτηση τους πολύ φθηνότερα από την αρχική τιμή ή η κάλυψη μόνο του κόστους πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ των καταναλωτών με τρόπο ομότιμο, κυρίως μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων είναι απαραίτητη, ωστόσο, δοκιμάζεται συχνά. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ ανθρώπων που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους είναι το πιο σημαντικό συστατικό αυτού του φαινομένου. Χωρίς την εμπιστοσύνη ως θεμέλιο, είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσετε έναν επαρκή αριθμό ατόμων που είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σ αυτήν την πρωτοβουλία και να επιτύχει. Τα πιο επιτυχημένα συστήματα έχουν ενσωματώσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης μεταξύ παρόχων και καταναλωτών, όπως το Σύστημα Αναφοράς στην πλατφόρμα CouchSurfing ή οι κριτικές (σχόλια) στο eBay. Η σλοβενική πλατφόρμα κοινής χρήσης αυτοκινήτων (carpooling) prevoz.org επιτρέπει επίσης την άσκησης κριτικής των οδηγών και, συνεπώς, συμβάλλει στη διασφάλιση της ύπαρξης όσο το δυνατόν λιγότερων αναξιόπιστων οδηγών. Με τη δημιουργία τέτοιων μηχανισμών, οι πλατφόρμες κερδίζουν την εμπιστοσύνη των χρηστών, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές(και αυξάνοντας τον αριθμό των συναλλαγών μέσω της πλατφόρμας). 

Διάφοροι οργανισμοί σε όλη τη Σλοβενία ​​παρέχουν στους ηλικιωμένους ευκαιρίες να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες. Εάν αυτό θα βοηθούσε κάποιον από τα αγαπημένα σας πρόσωπα ή τους γνωστούς σας να ξαναγίνουν κοινωνικά ενεργοί, βοηθήστε τους να μπουν στη σωστή πορεία αφού ξεπεραστεί ο κίνδυνος λόγω της πανδημίας COVID-19 και παρουσιάστε τους όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες. Οι ηλικιωμένοι έχουν πλούτο γνώσεων και μπορούν να είναι εκείνοι που αποκτούν καθώς και αυτοί που παρέχουν. Ίσως η ανταλλαγή υπηρεσιών είναι το καλύτερο πρώτο βήμα – στην εκμάθηση ξένων γλωσσών για παράδειγμα σε αντάλλαγμα για το σκάψιμο του κήπου, το κλάδεμα ή το πλύσιμο παραθύρων. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες.