Γλώσσα:

Ψηφιακές δεξιότητες για άτομα άνω των 60 ετών

Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της τεχνολογίας, προκειμένου κάποιος να παραμείνει ανταγωνιστικός και υπολογίσιμος, έχει αυξηθεί η ανάγκη για την απόκτηση περισσότερων ψηφιακών δεξιοτήτων. Επιπλέον, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, η δυνατότητα απόκτησης νέων δεξιοτήτων δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, επομένως όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια ανάγκη να βελτιωθούν και να εξελιχθούν. 

Πολλές πρωτοβουλίες για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων περιλαμβάνουν διαφορετικές ευκαιρίες κατάρτισης και μεθόδους που αναμένεται να επιτρέψουν στους ευρωπαίους πολίτες να είναι πλήρως εξοπλισμένοι με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εποχή της ψηφιοποίησης. Αυτές οι δράσεις και πρωτοβουλίες επιδιώκουν τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα και μεταξύ όλων των πολιτών, αλλά δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους. 

Ωστόσο, άτομα άνω των 60 ετών δεν έχουν την ίδια πρόσβαση ή προσαρμοστικότητα στις νέες πληροφορίες όπως οι νεότεροι. Οι ψηφιακές δεξιότητες απαιτούνται όλο και περισσότερο για την εκτέλεση ενόργανων εργασιών όπως η επικοινωνία, η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, η πληρωμή λογαριασμών και η συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες. 

Τα tablet με οθόνη αφής και τα smartphones έχουν γίνει αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινής μας ζωής και σύμφωνα με πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, προκειμένου να εκπαιδευτούν ηλικιωμένοι πολίτες, το αποτέλεσμα της εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω παιχνιδιών σε ένα tablet με οθόνη αφής είναι ένας πολλά υποσχόμενος και ευχάριστος τρόπος για να λάβουν τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Το πιο κοινό συναίσθημα μεταξύ των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σχετικά με την ψηφιοποίηση είναι ο φόβος. Φοβούνται το άγνωστο και τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει αυτό. Η απόκτηση πληροφοριών από αναξιόπιστες πηγές τους έχει παραπλανήσει ώστε να εστιάζουν μόνο στις αρνητικές πτυχές της ψηφιοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι αρκετά σημαντικό για όλες τις πρωτοβουλίες να συμπεριλάβουν επαρκείς πληροφορίες και να παρουσιάσουν αυτές τις πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύσουν και να παρακινήσουν τους ηλικιωμένους να ενσωματωθούν στη νέα εποχή. 

Μάθετε περισσότερα για το έργο κάνοντας κλικ στο επίσημο site: https://col-sumers.eu/