Γλώσσα:

Κοινωνική ένταξη για άτομα άνω των 60 ετών

Στην εποχή μας, παρατηρούμε πως οι πολιτικές πολλών κρατών δυστυχώς δείχνουν ένα σκληρό πρόσωπο απέναντι στους ανθρώπους που δεν είναι πλέον χρήσιμοι με την έννοια του εργατικού δυναμικού. Φαίνεται πως λαμβάνουν πλήρη υποστήριξη μόνο εκείνοι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας και παράγουν εργασία ενώ αντιθέτως, εκείνοι που έχουν ξοδέψει πολλά χρόνια στον ίδιο σκοπό αλλά έχουν εγκαταλείψει την αγορά εργασίας λόγω ηλικίας μένουν πίσω.

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και γίνεται ολοένα και περισσότερο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, δημιουργείται η ανάγκη να αυξήσουμε τις γνώσεις μας και να εκπαιδευτούμε στο πώς να χρησιμοποιούμε τα νέα εργαλεία αποτελεσματικά. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, ειδικά για τους ηλικιωμένους που δεν έχουν πρόσβαση στη διαδικασία κατάρτισης και δεν έχουν την προσαρμοστικότητα που χαρακτηρίζει τη νεότερη γενιά. 

Εκτός από την τεχνολογία, ο κοινωνικός και οικονομικός αποκλεισμός είναι επίσης ορατός απέναντι στους ηλικιωμένους. Δεν υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας όπου μπορούν να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους, να αισθανθούν πολύτιμοι και να παραμείνουν ενεργοί και ενσωματωμένοι στην κοινωνία. Κάθε χώρα διαφοροποιείται ως προς τον βαθμό κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν την κατάσταση είναι κυρίως η κατάσταση των πολιτικών πρόνοιας, της κατάστασης της υγείας και του προσδόκιμου ζωής, των περιβαλλοντικών διαστάσεων και των κοινωνικών δικτύων. 

Παρόλο που όλο και περισσότερα προγράμματα φαίνεται να έχουν ως σκοπό την ενίσχυση ατόμων με χρήσιμες δεξιότητες οποιουδήποτε είδους, λίγα από αυτά τα έργα έχουν άτομα άνω των 60 ετών ως ομάδα-στόχο. Αυτή η συμπεριφορά ενισχύει την πεποίθηση ότι δίνεται λιγότερη προσοχή σε αυτό το συγκεκριμένο κοινό. 

Το πρόγραμμα Col-sumers είναι ένα από εκείνα που παρατήρησαν τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα και έχει ως στόχο να ενημερώσει άτομα άνω των 60 ετών για τη Συνεργατική Κατανάλωση και να παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να τους βοηθήσει να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. 

Μάθετε περισσότερα για το έργο κάνοντας κλικ στο επίσημο site: https://col-sumers.eu/